אברהמוביץ משמשים כנציגים בין הלקוחות לחברת האריניבה.
אחריות על טיב השירות ואספקת השירותים לפי הכתוב הינו באחריות חברת האריניבה בלבד.
כל טענה כלשהי בעניין זה צריכה להיות מופנית לחברת האריניבה, היות שהיא החברה המספקת את השירותים והיא מפרסמת את לוח הזמנים ואת הפעילויות. והעיסקה נעשית בין הלקוח לחברת האריניבה.
חברת האריניבה רשאית לשנות פעילות כלשהי, לבטלה או להחליפה לפי שיקולים שלהם ואין באפשרות אברהמוביץ להתערב.
לפי שיקולי מזג אוויר פעילויות יכולת להשתנות או להתבטל.
אברהמוביץ יעשו כמיטב יכולתם כדי שהלקוח יקבל את מה שסיכם בתוכנית וינסו ככל האפשר לשמור על שביעות רצון הלקוח מהתוכנית.